文明.臺灣.環保.弱勢.文化.改變ing

2007-10-29

舊文章:不是我的我


因為某些原因,讓我回想起二、三年前的一些事情,但時光是一去不回頭的,偶然看到那時寫的文章,就重貼出來回味往事吧!這篇舊文章是談我的那張假假的形象照,標題為不是我的我
______________________________________

朋友看著名片上的形象照問我:「哈,這是余晏你十年前的照片吧?好年輕!」這張照片貼上假睫毛、濃妝如面具般厚、擺出瓊瑤女主角pose,咔擦一聲,電腦再把歲月痕跡修掉,沒有一絲皺紋,假的光線、假的笑容,假的眼線與眼神,這是形象照。望著2004年7月完成的這張形象照,一閃神,也覺得可能很像廿歲時當年在校園裡的自己,雖然…我早已遺忘二十歲時的模樣。


此時,另一個朋友傳了另一張照片給我…他說:「嗨,我在色情網站發現的照片,很像你廿歲的清純模樣!」哇,真的,乍看有點像,愈看愈覺得很多地方不一樣(見右圖,拷貝於不知名的日本色情網站)。好險這張照片什麼都沒露,朋友轉傳這張美美的不知是誰的網路照片,我的msn上也改用這張照片。久了,大家都以為這是我年輕時的形象照。仔細再想想,其實現在的朋友都是這些年認識的,沒有一人真的看見過廿歲的我。

不知不覺中,我常常忘記這其實不是我的照片,以為廿年前我真的長這模樣。不知不覺中,所有朋友都誤以為我廿歲時就長的這模樣。

這只是一個四十歲歐巴桑的錯覺。分手近廿年的那個廿歲的我啊,早已兩相忘於江湖,遺忘了關於她的點點滴滴,對於那個廿歲的女孩沒什麼印象,現在的朋友則根本沒見過她,我們只是從四十歲的皺紋中,幻想一個根本不存在的廿歲的她。

而現在,這張形象照是不是我根本不重要,因為所有朋友(包括我自己在內)都這麼認定,我廿歲時就是這形象!

這就是形象照的功能,形塑出一個不是我的我。廿年之後,當我再回頭檢視2004年七月的這些假假的,與本人全然不同的形象照時,相信我也會誤會:這就是年近不惑的我。

總共有18個意見

 1. 風信子 @ 10/29/2007 8:35 下午

  哇,真得很美的余晏姐姐的照片耶,不是你嗎?超像的呢!

 2. 大學同學 @ 10/29/2007 8:37 下午

  余晏太客氣了

  你.二.十.歲.時.也.是.這.美!

  我們同學都可以替你作證!

 3. 匿名 @ 10/29/2007 8:42 下午

  老實講
  上面這張照片
  與下面的質詢畫面
  的確有"一點點"的落差

  請不要罵我!我只是說實話!

 4. 匿名 @ 10/29/2007 8:52 下午

  上面照片
  與下面的質詢畫面
  連頭髮的分邊都一樣呢
  只是的確下面的余晏有一點憔悴

 5. 簡余晏 10/29/2007 9:33 下午

  大家別鬧了!平常留言速度沒這麼快的啊!

  同學,別鬧了,我大學時是純樸美的!

  匿名大大:頭髮有點兒像,但,色情照片的小姐真得漂亮多了。

  唉,別強調歲月在我臉上留下的「落差」,請不要把電腦視窗開得太大,以免受到驚嚇!

 6. 阿元媽 @ 10/30/2007 12:18 上午

  還記得先前妳在大直市場拜票時,我就覺得妳很漂亮;只是要妳在零零落落的街道口拜票,真是辛苦妳了。妳應該做更有價值的事的。那時就很想跟妳說,我們家附近的鄰居都會投妳,妳別在這裡站了,去別的地方拉票或休息都好。但不好意思說也就吞下去了。

 7. breezezero @ 10/30/2007 9:06 上午

  李登輝說過:不是我的我

  余晏寫道:不是我的我

  台聯正在改成:不是台聯的台聯

  哲學真是深奧啊

 8. breezezero @ 10/30/2007 9:22 上午

  追伸:

  這張照片是目前日本當紅的新生代偶像長澤雅美(長澤まさみ)的寫真,不是情色圖片

 9. 匿名 @ 10/30/2007 12:28 下午

  請問是長澤雅美嗎?我以為是柳沼淳子,因為鼻子的部份不太像長澤雅美吧。

 10. 匿名 @ 10/30/2007 1:09 下午

  http://busireso.com/idol/nagasawa/cat63/

  長澤まさみの水着写真

 11. coolpoolshark @ 10/30/2007 2:19 下午

  余晏議員,

  這張形象照像不像妳不重要,因為您愛台灣的心才是令人敬仰,永遠美麗的.

  我覺得除了衛生紙丟入馬桶的環保問題外,台灣人要在心理作環保,要把以前國民黨矮化台灣文化的'講方言就要被罰'的心態也扔到馬桶沖掉.因為那種心態讓台灣小孩在成長過程不能認同自己的父母和環境,讓台灣人形成自卑情結.

  這種普遍以為'不能操一口標準國語即為粗俗下流,不登社會大雅之堂'的心態很要不得,不尊重基本人權.先進國家像美國有許多中南美洲西班牙語系的移民不能講流利英文,所以很多地方像路標,客服電話,法庭等等都有西班牙語翻譯.因為語言是傳達溝通的工具,不能用來做分化族群的政治手段.

  在台灣講一口標準國語的不一定有愛台灣的心.曾經被國民黨洗腦'講方言就要被罰'的台灣人要改變蔽視方言的心態.社會公器也該重新給予所有別於國語的台灣語言新的肯定和尊重,讓台灣小孩成長得充滿自信.

  議員講的台語很文雅,請繼續為台灣加油!

 12. Ken Huang 10/30/2007 9:01 下午

  coolpoolshark said:

  "...不能操一口標準國語即為粗俗下流,不登社會大雅之堂'的心態很要不得,不尊重基本人權...."

  "...在台灣講一口標準國語的不一定有愛台灣的心.曾經被國民黨洗腦'講方言就要被罰..."

  I suggest that next time, coolpoolshark uses "Peking 語", but not "國語".

 13. coolpoolshark @ 10/30/2007 11:39 下午

  Ken Huang,你的建議很好,大家一起為台灣前途同心協力,看清楚方向努力.希望我們很快就可以不稱北京話為國語.

 14. Sernggi @ 10/31/2007 8:45 上午

  Ken Huang ham Coolpoolshark korng tioeh guar ciog karix thviaf ee ue.
  Ken Huang 與 Coolpoolshark說了我很很喜歡聽的話。

  Serkaix siong nar u cidee sofzai ee siu akpeg ee zuxbin, eng padlaang ee gwgeen, booe eng kati ee, ar extaxng kerngkok`ee?
  世界上哪有一個地方的被壓破的住民,用別人的語言,不用自己的,而能建國的?

  Hunlaan siu Suixtern thofngti chitpaq gua nii, pi akpeg korng Suixtern-ue.
  芬蘭受瑞典統治七百多年,被壓破用瑞典話。

  Jen’au koeq ho Gvolooe thofngti cidpaq gua nii.
  然後又被俄羅統治一百多年。

  Gvolooe-laang ma akpeg yn korng Gvolooe-ue.
  俄羅人也壓破他們講俄羅話。

  Auxlaai, Hunlaan-laang kakchvir laq,
  後來,芬蘭人覺醒了,

  yn huat’hen tioeh yn pit’iaux huehok Hunlaan-ue ciaq extaxng thuanked Hunlaan-laang laai phahtoer guaxlaai zerngkuaan, kernglip kati ee kokkaf.
  他們發現到他們必須恢復芬蘭話才能團結芬蘭人來打倒外來政權,建立自己的國家。

  Tai’uaan-laang na lorng exahiaur korng koeq aix korng Tai’uaan-ue ee sii ciu si Taiuaan kerngkok ee sizun.
  台灣人若都會講又愛講台灣話的時候就是台灣建國的時候。

  Huangeeng zhamhorng "smlt.org". Hagsip eng Loemar-ji siar Tai’uaan-ue, eng Tai’uaan-ue siar simlai ue.
  歡迎參訪smlt.org。學習用羅馬字寫台灣話,用台灣話寫心內話。

 15. 11/01/2007 9:35 下午

  我把這圖抓來用,很美,但有點像是用畫的.

  不過是美的東西就抓來用.

 16. Dick 11/04/2007 8:10 下午

  Hi, everyone,

  I just want to say that I agree with comments 11 to 14. Speaking a language conveys more than just what you want. Often enough, I told my staff (all from China) that I could communicate better in Taiwanese instead of Mandarin. First question after initial shock, usually is they thought that I was a Chinese that I should speak Chinese. My answer is fairly short and simple: I am a Taiwanese. Although I do not bring political view into my daily mangement, it is clear to others. Taiwanese is different from Chinese.

  Regards, Dick Liao from NYC

 17. KCLee 2/06/2010 12:29 上午

  這一篇文章 有著羅蘭巴特的照片哲學的哲理 照片和傳播都有一套很大影響人心的道理

 18. 匿名 @ 5/18/2010 9:24 下午

  現在簡議員還是很美啦
  真是看不出來您竟然有四十歲(驚歎狀)